Сердаревич Сенаид

Croatia

Senaid Serdarević Seno (1953 — 1999) bio je hrvatski karikaturist.

Rođen je u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Karikaturom se aktivno bavio od 1975.g. Objavljivao u brojnim listovima u zemlji i inozemstvu. Učesnik je gotovo svih festivala u svijetu, gdje dobiva brojne nagrade i priznanja. Jedan je od osnivača Hrvatskog društva karikaturista, gdje je obavljao dužnosti tajnika i predsjednika. Bio je prvi predsjednik za Hrvatsku u Europskom udruženju karikaturista «FECO». U vjesniku INA objavljuje stalnu tjednu rubriku «INEK». Organizator je mnogih izložbi u okviru ciklusa «Lanac smijeha», te kolektivnih izložbi kraikaturista drugih zemalja u Hrvatskoj.

Radio je i na poslovima propagande u «INA-OKI», a u vlastitoj firmi ART FORMA bio je uspješno na projektiranu i izvedbi sajamskih prostora, interijera i scenografskih rješenja, te grafičkom dizajnu i ilustracijama knjiga. Poginuo je u prometnoj nesreći u Austriji.


Добавить комментарий

восемь + пятнадцать =