Solovyov.V

Minsk, Belarus

 

Cartoonist

Artist of the magazine “Vozhyk”


Leave a Reply

5 + nineteen =