Solovyov.V

Minsk, Belarus

 

Cartoonist

Artist of the magazine “Vozhyk”


Leave a Reply

16 + 4 =