Beshkov Iliya

Sofia, Bulgaria

Живописец, карикатурист, иллюстратор, график, педагог
(1901 – 1958)

1918 – 1920, учился на юридическом факультете Софийского университета.

1920 – 1921 работал учителем  в Долни Дубник.

1921 -1926 г. Окончил факультет живописи в Академии художеств под руководством профессора Никола Маринов.

1922 -1923гг. печатался как карикатурист в журнале “Маскарад”, “Дикие дед”, “Болгария”, “Хорнет”, “Крик”, иллюстрированных изданий “Т. У. Chipev “и” Хемус “.

Был арестован за участие в восстании июня в 1923 году и вновь арестован после апреля 1925 событий. С 1925 – сотрудничал в газете “Полдень”  и многих других.

С 1930 – член группы “Родное искусство”, 1936 г. создает цикл “испанской хроники”, с 1945 он преподавал в Академии художеств , живопись, иллюстрации и книжный дизайн.

С 1953 – профессор Академии художеств, руководитель секции Графики

Он умер в Софии 23.I.1958

wikipedia.org Byulleteny SBH

 
(11.7.1901 село Долни-Дыбник Плевенского округа, — 23.1.1958, София), болгарский график. Карикатурист и иллюстратор.
Учился в софийской АХ (1921—26). Работал в Софии. В 1920-30-х гг. выступал в журнале «Ек» («Эхо»), «Жупел» и др. с сатирическими рисунками антимонархического и антифашистского характера, после свержения фашистского режима (1944) сотрудничал в центральных газетах Болгарии и в журнале «Стършел» («Шершень»). Премия им. Димитрова (1950). Профессор АХ.

Лит.: Илия Бешков. Рисунки и карикатуры. С въведение от Ат. Божков, София,1958 (на болг., рус., франц., англ. и нем. яз.).

Колекцията от творби на Илия Бешков е най-мащабната по обем и съдържание и включва почти цялото творчество на автора в множество авторски цикли. Социалната тема, испанска хроника, карикатури, религиозни творби, илюстрации, скици и гвашове. Самият фонд “Илия Бешков” съставя четири от големите презентативни колекции на галерията. Всичко това се представя с неподправеност и категоричност и определя Илия Бешков като един от най-значимите творци и учители на изминалото столетие.

Творчеството му е обект на изкуствоведчески анализ до днес, а в периодично организираните изложби от фонда на галерията, ценителите имат възможност да почувстват силата и въздействието на истинското авторско присъствие.

“Фактът се съдържа в истината и истината се съдържа във факта. Но те са различни неща. Фактът не е истината, нито истината е самият факт. Изобразени, следователно те трябва да имат и свои форми, свои тела. Това е и задачата на изкуството: да отдели истината от факта, да намери и създаде форма – трайна и нетленна. И докато фактът се съдържа в истината, той ще заживее в нейната форма и няма да погине. Изкуството, претворявайки фактите в истини, отменя естествената им смърт…” / Илия Бешков – 1954 г./

Роден на 24.VII./11.VII. н. ст./ 1901 г. в с. Долни Дъбник, Плевенско.

1918 – 1920 г. Следва в Юридическия факултет на Софийския университет.

1920 – 1921 г. Учителства в Долни Дъбник.

1921 -1926 г. Завършва живопис в Художествената академия при проф. Никола Маринов.

1922 -1923 г. Печата карикатури в сп. “Маскарад”, “Див дядо”, “Българан”, “Стършел”, “Вик”; илюстрира изданията на “Т. Ф. Чипев” и “Хемус”.

Арестуван за участие в юнското въстание 1923 г. и повторно арестуван след априлските събития 1925 г.

От 1925 г. – Сътрудничи на в. “Пладне” и редица др. издания.

От 1930 г. – Член на дружеството за “Родно изкуство” 1936 г. – Създава цикъла “Испанска хроника”

От 1945 г . Преподава в Художествената академия вечерен акт, рисуване, илюстрация и оформление на книгата.

1953 г. – Редовен професор в Художествената академия; завежда катедра “Графика” до края на живота си.

Умира в София на 23.I.1958 г.

wikipedia.org

 

          Информационен бюлетин на СБХ – брой 8, октомври 2001 Бюллетень SBH – номер 8 октября 2001 года

                                                  Анелия Николаева Anelia Николаева


Leave a Reply

4 − 1 =