Association cartoonists

Kiev, Ukraine

Громадська органiзацiя “Асоцiацiя карикатуристiв” створена в липнi 2002 року шляхом добровiльного об’єднання громадян, на основi єдностi iнтересiв. Асоцiацiя передбачає як iндивiдуальне, так i колективне членство та об’єднує як любителiв, так i професiоналiв. Головною метою дiяльностi Асоцiацiї карикатуристiв є об’єднання карикатуристiв та художникiв для вирiшення спiльних проблем та самореалiзацiї у суспiльному життi та творчостi, проведення виставок карикатури.
Головною подiєю творчого життя Асоцiацiї є проведення щорiчного мiжнародного конкурсу карикатури “Незалежнiсть”, започаткованого в 2001 роцi.
http://www.cartoon.org.ua/

Leave a Reply

5 + 1 =